Kontakter

Faglig leder i Fjellstø og leder av ungdomshuset: 
Jørund Brekke, tlf 90861586 eller epost brekke@fjellstoomsorg.no


Daglig leder i Fjellstø og nestleder i ungdomshuset: 
Morten Mastrup, tlf 98854384 eller epost mastrup@fjellstoomsorg.no


Kontoransvarlig:
Tone Arnegård, tlf 41633965 eller epost mastrup@fjellstoomsorg.no


Postadresse:
Fjellstø Omsorg AS 
Stølsvegen 46 

3580 Geilo 


Fjellstø Omsorg AS
Stølsvegen 46 
3580 Geilo
Tlf : 90861586 eller 98854384