Vi gir "Fjellstø omsorg"

Fjellstø Omsorg AS ble etablert i juli 2016 av Jørund Brekke og Morten Mastrup. På relativt kort tid har vi fått samlet mange engasjerte, kompetente og ansvarlige medarbeidere hos oss. Vi er Statlig godkjent av Bufetat og jobber i tråd med lover, forskrifter og retningslinjer gitt fra stat (Bufetat) og kommune (barnevernet). 

Sammen engasjerer vi oss for at ungdommen skal lykkes! 


Jørund Brekke (49)

Klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatri og familieterapeut med lang erfaring fra omsorgstiltak, barnevern, rus og psykiatri. Jobbet de siste 8 årene som avd.leder i psykisk helse  i Hol kommune. Aktiv innen lag og foreninger med blant annet fotball og  fuglehund. 
Jørund er eier og faglig leder i Fjellstø omsorg AS og han er leder av vår kjernetjeneste- Ungdomshuset i Stølsvegen på Geilo.

Morten Mastrup (49)
Siviløkonom
med lang ledererfaring innen både privat næringsliv og offentlig tjenesteyting. Har jobbet siste 10 år som økonomisjef i Ål kommune. Har også flere års erfaring som lærer på barneskole, ungdomsskole og Norges toppidrettsgymnas. Aktiv med ungdom i forneninger som Geilo idrettslag og Hallingdal fotballklubb. Morten er eier og daglig leder i Fjellstø Omsorg AS, og han er stedfortredende leder i Ungdomshuset i Stølsvegen på Geilo.

Ingjerd Anfinset (48) 
Lærer
fra universitetet i Oslo og har også en bachelor i reiseliv. Har jobbet med barn og ungdom som lærer i folkehøgskole, i voksenopplæring og i mange år i barne- og ungdomsskole. Glad i sang og musikk, og bruker mye av fritiden på barne- og ungdomskor og musikaloppsetninger. Trives veldig godt på fjellet på ski eller til fots, gjerne med fotoapparatet over skulderen.

Torill Eriksen (60)
Klinisk sosionom 
og med kompetanse innenfor kognitiv terapi, motiverende intervju, taktil stimulering og tankefeltterapi. Mange års erfaring fra helse- og omsorg. De siste 20 årene i barnevern, sosialetjenester og psykisk helse. 

Linn Marita Grimsgård (29)
Barnevernspedagog
med en videreutdanning innen vold i nære relasjoner. Linn Marita har jobbet som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, som miljøterapeut på langtidsbarneverninstitusjon for barn mellom 7 og 12 år, og som miljøterapeut i arbeid med mennesker med ulike utviklingshemninger og diagnoser. 

Maria Hole Dokken (30)
Idrettslærer fra Geilo. Utdanninget idrettslærer og personlig trener ved Høgskulen i Sogn og fjordane, har også tatt ernærings- og akupunkturfag ved Norges Helsehøyskole i Oslo. Har vært barnehageassistent ved Geilo barnehage, faglærer ved Geilo barne- og ungdomsskole og miljøarbeider for Solhaugen Miljøhjem. Maria er svært glad i fysisk aktivitet og friluftsliv, og ønsker å bidra på Fjellstø, blant annet på dette området.  

Gry Herland (49)
Pedagog, autorisert Relasjonsleder og NLP Master Business and Health Coach. Hun har jobbet i skole og kommunal toppledelse i mange år. Har drevet ulike typer av asylmottak i 8 år. Er friluftsinteressert med hovedvekt på ski og sykkel. Er engasjert i idrettslag og trening på fritiden.  

Mette Sandsmark (44)      
Sosionom med lang erfaring fra ulike miljøtiltak og administrasjon innen barnevern.

Sofia Norman (41) 
Barnevernspedagog med lang erfaring innen barnevern-barnevernstjenesten og ulike omsorgstiltak. Instruktør i dans ,spinning,step og boxaerobic.
Er glad i det meste av aktiviteter som dans, musikk og ski men setter stor pris på de stille stundene ved peisen ,en kopp te og de gode samtalene.

Asle Røed (57)
Miljøterapeut
med bakgrunn i politiet. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved høyskolen i Sørøst-Norge. Har vært støttekontakt/fritidskontakt for ungdom. Jobbet for Aleris i omsorgsboliger med barnevernsbarn og med mindreårige asylsøkere. Har også jobbet i tilsvarende kommunale boliger. Trives med familie, venner, dyr, friluftsliv og musikk. Liker å jobbe med og for mennesker. 

Stian Eriksen (30)
Miljøarbeider som har jobbet i ulike private og kommunale tiltak rundt barn og ungdom. Stian kombinerer jobben hos Fjellstø Omsorg med utdannelsen til vernepleier.

Tone Arnegård (50)      
Kontor. Tone har utdannelse innen bank og kontor. Hennes oppgaver vil bestå av å sette rutiner i system, arkivere, lage rapporter av ulike slag og oppfølging ovenfor personal og myndigheter.Fjellstø Omsorg AS
Stølsvegen 46 
3580 Geilo
Tlf : 90861586 eller 98854384