Visjon og metode

Visjon 
Fjellstø omsorg tilbyr tjenester av høy kvalitet som er forankret lokalt, kompetent og voksent. Gjennom samspill med tydelige og troverdige voksne skal barnet utvikle økt tiltro til andre. Gjennom kompetent og systematisk arbeid vil vi bidra til å fremme barnets egenforståelse og selvutvikling.

Vi jobber innenfor et omfattende regelverk med sterke lovbestemte føringer og hyppige tilsyn fra flere kontrollinstanser. I tillegg har vi egne føringer i Fjellstø som vi tror på og måler oss etter.

Policy:

  • Vi er tilgjengelige og har varme i huset 24 timer i døgnet året rundt ! Vi snur oss raskt og skreddersyr løsninger. Vi kan ta imot ungdommer på kort varsel. 
  • Vi ønsker en hensiktsmessig balanse blant våre medarbeidere både i kjønn, alder, erfaring og utdannelse.
  • Vi er konkurransedyktige på pris.
  • Vi både har og utvikler høy kompetanse og erfaring.
  • Vi tar imot utfordringer og jobber som team.

Vi arbeider etter disse metodene:

  • Traumebevisst omsorg
  • Kognitiv terapi 
  • Motiverende intervju 
  • Grunnleggende miljøterapi 
  • Multisystemisk arbeid

 

 

Fjellstø Omsorg AS
Stølsvegen 46 
3580 Geilo
Tlf : 90861586 eller 98854384